ÉVES BESZÁMOLÓ
AZ 2000. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Fővárosi Bíróság által 7005. számon nyilvántartott Gyógyszerrel az Egészségért - kiemelkedően közhasznú - Alapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a teljes körű nyilvánosságot - a WebDesign Korlátolt felelősségű társasággal tartós adományozási szerződés keretében együttműködve, részben alapítványi támogatásként - az 1999. év harmadik negyedévétől a 2000. évben is folyamatosan saját honlapján tájékoztatja tevékenységéről az érdeklődőket. (http://www.gyogyszeralap.hu)

Ugyanezen a fórumon tudományos tevékenységének ismeretterjesztését is végzi.

Az alapítvány bevételei adományokból, támogatásokból és pályázatokon elnyert összegekből tevődött össze.

Az 2000. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az alapítvány a bevételeit az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségekre, alapcéljaiban megjelölt tevékenységi kör támogatására fordította.

Mivel az 2000. évben az alapítvány pénzforgalma meghaladta az 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forintot, így a jogszabályi előírásoknak megfelelve az 1999.-ben létrehozott felügyelő bizottság folyamatosan ellenőrzi az alapítvány tevékenységét.

Az alapítvány tevékenységei:

 1. Kongresszusok szervezése és azokon való közreműködés:

   - MAITT - Siófok (2000. május 24-27.-ig) 3 darab előadás megtartása
   - TOX 2000 Szimpózium szervezése, pénzügyi hátteréhez támogatók keresése - Balatonkenese (2000. október 19-21.-ig) valamint 10 fő részvételének biztosítása.

 2. A Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt - hajléktalanok ellátását segítő pályázat folytatása és az eredményéről szóló beszámoló leadása a Minisztériumnak.
 3. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi együttműködéseket hozta létre:
  • - ösztöndíjszerződések megkötése különböző kutatási feladatok elvégzésére, oktatási tevékenység végzésére, valamint tudományos fórumokon való részvételi lehetőség megteremtésére
   - MAITT Közép-Magyarországi Szekció teljes tudományos programjának szervezése, lebonyolítása és támogatása.
   - Együttműködési megállapodások életre hívása a Fővárosi Tűzoltó Parancsnoksággal az első vonalban dolgozók újraélesztési oktatására, ugyanezen tárggyal kapcsolatban az EUROMENTOR MEDICAL Kft.-vel együttműködünk az oktató tevékenysége végzésére. A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság dolgozóinak kiképzését az alapítvány támogatta.
   - Együttműködés a FALCK SOS Kft.-vel a sürgősségi ellátás extrahospitális vonulatának támogatására és az abban való közreműködésre.
   - Együttműködés a Magyar Sürgősségi Orvostani Társasággal a sürgősségi orvostan szélesebb körű ismertetésére és a társaság munkájában való részvételre.
   - SEB Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék a hajléktalanok ellátását segítő projektben való együttműködés.
   - A Fejér Megyei Szent György Kórházzal való együttműködés ugyancsak az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítását szolgálja.

  Az alapítvány folyamatban lévő és a következő évre átnyúló programja:

 1. Az alapítvány kuratóriuma folyamatos tárgyalásokat folytat a Belügyminisztériummal, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnoksággal és a Magyar Honvédséggel az ott szolgálatot teljesítők újraélesztésre való kiképzése és oktatása tárgyában.

 2. Toxikológiai információkat szolgáltat az alapítvány egy - toxinfo.hu elnevezésű - honlap segítségével. A honlapot - egyenlőre támogatók hiányában - egy kidolgoztatásra váró szoftverrel kívánja az alapítvány feltölteni. Jelenleg is folyik ehhez a támogatók keresése.

 3. 2000. novembertől kezdődően folyamatosan tervez és kivitelez az alapítvány modellkísérletet a kvantum rezonancia rendszer intenzív osztályokon való elterjesztésére.

Az alapítvány által megpályázott pályázatok:

   - a 2000. évben megnyert MEDTRONIC pályázatot 2001. évben ismét megpályázza az alapítvány, cél a program kiterjesztése.
   - SOROS Alapítvány által kiírt betegjoggal kapcsolatos pályázatot 2000.-ben sikertelenül pályázta az alapítvány, de 2001.-ben ismét megpályázza tekintettel a kérdés különös aktualitására.

Az alapítvány támogatói:

Tartós támogatási szerződés keretében:

   - WebDesign Kft (tartós adományozás)

Eseti támogatás keretében:

   - Astra-Zeneca Hungary Kft
   - MEDIMARK Kft
   - Dentamed Kft
   - Fresenius Kft
   - Twinmed Kft

Az alapítvány támogatta 2000-ben a FALCK SOS Kft defibrillátor vásárlási programját.

Budapest, 2001. január 26.

Dr.Berényi Tamás

Dr.Mészáros Sándor

Stefanov Kinga

kuratórium elnöke

elnök-helyettes

titkár