GYÓGYSZERREL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
1024 BUDAPEST
MARGIT KRT. 47-49. VI.4.


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 1998-AS ÉVRŐL

A Gyógyszerrel az egészségért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik a betegellátás illetve ezzel összefüggő területeken.

Az alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 1991. évi XVIII. tv. , az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembe vételével.

Könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes számviteli program használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Az alapítvány eddigi működése során vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem vezet.

A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra:

 • adományok, támogatások - állami támogatások
 • alapitványi tevékenységek bevételei
 • egyéb alaptevékenységekhez kapcsolódó bevételek
 • vállalkozási tevékenység bevételei

A költségek megbontása:
 • az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek
 • vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

Az alapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített mérleget, amely valósághűen mutatja be vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.


A vagyoni helyzet alakulása

 1. Befektetett eszközök bemutatása
  Befektetett eszközökkel az alapítvány nem rendelkezik.
 2. Forgóeszközök bemutatása
  Az eszközállomány 100 %-át a pénzeszközök teszik ki, amely a magas likviditásra utal
 3. Saját tőke változásai
  Az Alapítvány 1998. évi induló tőkéje 100.000 Ft volt, az 1998. évi működés során a saját tőke 208.000 Ft-tal nőtt, a bevételek adományokból származtak.
 4. Kötelezettségek
  A gazdálkodás során csak rövidlejáratú kötelezettségek keletkeztek:
  - rövid lejáratú kölcsön: 10.000 FT,

amely az alapítással kapcsolatosan felmerült költségekkel kapcsolatos.


Tájékoztató adatok

Az alapítvány nem foglalkoztat munkavállalókat, polgári szolgálatos katonák sem teljesítenek szolgálatot. Tiszteletdíj, ösztöndíj kifizetésre nem került, a nem munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek.

Az alapítvány kuratóriuma az 1998.évi beszámolót jóváhagyta.


Budapest, 1999. szeptember 27.