ÉVES BESZÁMOLÓ
AZ 1999. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL


A Fővárosi bíróság által 7005. számon nyilvántartott Gyógyszerrel az Egészségért - kiemelkedően közhasznú - Alapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a teljes körű nyilvánosságot - a WebDesign Korlátolt felelősségű társasággal tartós adományozási szerződés keretében együttműködve, részben alapítványi támogatásként - az 1999. év harmadik negyedévétől saját honlapján tájékoztatja tevékenységéről az érdeklődőket.
Ugyanezen a fórumon tudományos tevékenységének ismeretterjesztését is végzi.

Az alapítvány bevételei adományokból, támogatásokból és pályázatokon elnyert összegekből tevődött össze.
Az 1999. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az alapítvány a bevételeit az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségekre, alapcéljaiban megjelölt tevékenységi kör támogatására fordította.

Mivel az 1999. évben az alapítvány pénzforgalma meghaladta az 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forintot, így a jogszabályi előírásoknak megfelelve felügyelő bizottságot hozott létre.


Az alapítvány tevékenységei:

 • Berényi - Mészáros : Toxikológia-intenzív című kézikönyv elkészítése és kiadása, melynek elkészítésében az alábbi cégek nyújtottak segítséget:
  • Zeneca Hungary Kft.
  • PolgART Kft.
  • Hegyi György festőművész
  • GMN Studio
  • Pauker Nyomdaipari Kft.
 • Szociális és Családügyi Minisztérium által hajléktalanok ellátására kiírt pályázat elnyerése és megvalósítása
 • együttműködési megállapodás keretében a Péterfy Sándor utcai Kórház Alsóerdősor telephelyén működő Központi aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály munkájában való aktív részvétel - reanimációs szolgálat, valamint az osztály szakdolgozói oktatásának, továbbképzésének, tudományos tevékenységének támogatása
 • mentőorvosi gépkocsi modellkísérlet menedzselése és részvétel
 • az alapítvány tevékenységéhez a technikai háttér megteremtése
 • minőségügyi rendszerek kiépítésében való részvétel
 • együttműködési szerződés keretein belül a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Közép-Magyarországi Szekciója tudományos üléseinek szervezése, bonyolítása
 • alapítványunk együttműködési szerződéseket kötött magánszemélyekkel - szakmai tevékenység végzésére

Az alapítvány folyamatban lévő és a következő évre átnyúló programja:
 • információs - informatikai rendszer kiépítése intenzív osztályok között

Támogatók:
 • dr. Baranyai Lajos (nem pénzbeli adomány: JET-respirator)
 • Medimark Kft. (nem pénzbeli adomány - lapáthordágy)
 • CPP Kft. (nem pénzbeli adomány - hifi)
 • WebDesign Kft. (tartós adományozás)
 • Astra-Zeneca Hungary Kft
 • Haemobil Kft.
 • Greensound Kft
 • Pharmacia-Upjohn Kft
 • Szinker Kft.
 • Planmed Kft.
 • magánszemélyek
 • Erzsébetvárosért
 • Szociális és Családügyi Minisztérium (pályázat - támogatási szerződés)

Budapest, 2000. január 26.


Dr.Berényi Tamás    Dr.Mészáros Sándor    Stefanov Kinga
kuratórium elnöke    elnök-helyettes    titkár