AZ ALAPÍTVÁNYRÓL


A Gyógyszerrel az Egészségért - kiemelkedően közhasznú - Alapítványt 1997. decemberében alapította egy egészségügyi szolgáltató társaság. Az Alapítvány fő célja az úgy nevezett akut jellegű betegellátás támogatása és az abban való tevékeny részvétel. Az akut jellegű ellátás magába foglalja a lassan hazánkban is megszülető sürgősségi orvostant – annak kórházon kívüli és belüli tevékenységét, az aneszteziológiát és az intenzív terápiás medicinát egyaránt.

Céljaink közösek a napjainkban megmutatkozó - szakmai alapú - politikai akarattal, a sürgősségi ellátás támogatásával. A politika, így a médiák által is fókuszba hozott esetek az ellátók hétköznapjaiba engednek bepillantást - magunk hosszútávon szeretnénk szakmai és szervezeti megoldást találni ezekre a problémákra.

Adott beteg, betegség folyamatának legkritikusabb pontja, a betegség „aranyórája” meghatározza a kimenet lehetőségét és minőségét is.

Ez a kritikus pont minden szempontból invesztíció, anyag és energia igényes. A tevékenység haszna a végső kimenetben a társadalomba minél előbb visszailleszkedni tudó állampolgár teljesítményében mérhető. Ugyanakkor a teljes, fekvőbeteg ellátás biztonsági hátterét adja.

Kiemelkedően közhasznú alapítványunk fő céljait az eddigiekben a következő módokon próbálta megvalósítani:

  • az ellátás objektív feltételeinek javításával (műszerek, eszközök…)
  • a dolgozók képzésének anyagi segítésével
  • az ellátásban való közvetlen részvétellel (szervező, irányító és ellátó vonal)
  • a tudományos tevékenység segítésével (könyvkiadás, software készítés…)
  • és végül az adott ellátási forma minőségi mendzsmentjének megkezdett kiépítésével.

A Gyógyszerrel az Egészségért – kiemelkedően közhasznú – Alapítvány számára az akut jellegű, sürgősségi és intenzív ellátásban való közvetlen részvétel és annak „kényszerű” támogatása nem üres szlogen – napi gyakorlat, az Alapítványt képviselők hivatása.

A Gyógyszerrel az Egészségért – kiemelkedően közhasznú – Alapítvány alapcéljának megvalósításával segíteni kívánja az egészségügyi ellátás színvonalának emelkedését, átfogó reformjának – az akut ellátás oldaláról történő – megindulását. Ehhez a heroikus munkához várja minden, az adott probléma irányába érzékeny személy, szervezet segítségét.

 
Az Alapítvány nyilvántartási száma: 7005